EN HULPDIENST BINNENLANDSE REGELGEVING

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 / TOELATINGSVOORWAARDE

Om te mogen betreden, settelen en op een camping te verblijven, moet u toestemming hebben gekregen van de manager of zijn vertegenwoordiger. Na 21.30 uur is er geen installatie meer toegestaan.

Zij heeft de plicht de juiste gedraging en volgorde van de camping te waarborgen en de toepassing van deze interne voorschriften te eerbiedigen.

Een verblijf op de camping houdt in dat de bepalingen van deze verordening worden aanvaard en dat u zich ertoe moet verbinden hieraan te voldoen.

2 / POLITIEFORMALITEITEN

Wie ten minste één nacht op de camping moet verblijven, moet eerst de beheerder zijn identificatie geven en de door de politie vereiste formaliteiten invullen.

Minderjarigen die niet door hun ouders worden begeleid, worden alleen toegelaten met schriftelijke toestemming van hun ouders.

3 / INSTALLATIE

De tent of caravan en aanverwante uitrusting moeten op de aangewezen plaats worden geïnstalleerd overeenkomstig de instructies van de beheerder of zijn vertegenwoordiger.

4 / HOME OFFICE

Het gastbureau vindt alle informatie over campingdiensten, informatie over leveringsmogelijkheden, sportfaciliteiten, de toeristische rijkdom van de omgeving en verschillende adressen die nuttig kunnen zijn.

5 / ROYALTY’s

De kosten worden betaald aan de receptie. Hun bedrag wordt weergegeven bij de ingang van de camping. Ze zijn te wijten aan het aantal nachten doorgebracht in het veld. Gebruikers van de camping wordt geadviseerd om de receptie op de hoogte te brengen van hun vertrek de dag voor de camping. Kampeerders die vóór de openingstijd van het receptiekantoor willen vertrekken, moeten de vertrekprocedures de dag ervoor voltooien.

6 / LAWAAI EN STILTE

Camping gebruikers worden aangespoord om lawaai en discussies die hun buren kunnen storen te voorkomen. Geluidsapparatuur moet dienovereenkomstig worden aangepast. Deur- en borstsluitingen moeten zo discreet mogelijk zijn.

Honden en andere dieren mogen nooit op vrije voeten worden gelaten. Ze mogen niet worden achtergelaten op de camping, zelfs als opgesloten in de afwezigheid van hun meesters die burgerlijk verantwoordelijk zijn voor hen. Kleine behoeften worden opgehaald en buiten de camping gemaakt om de netheid van het land te respecteren.

De stilte moet in totaal tussen 22.00 en 07.00 uur zijn.

7 / BEZOEKERS

Ze zijn niet toegestaan.

8 / VERKEER EN PARKEREN VAN VOERTUIGEN

Op de camping moeten voertuigen rijden met een maximumsnelheid van 10 km/u. Het verkeer is verboden tussen 22.30 en 07.00 uur.

Alleen voertuigen van de kampeerders die op de camping verblijven, kunnen door de camping worden gereden. Parkeren is toegestaan voor één voertuig per gehuurde locatie en mag bovendien het verkeer niet belemmeren of de installatie van nieuwkomers verhinderen.

9 / HOUDERIJ EN RESPECT VOOR VOORZIENINGEN

Iedereen is verplicht zich te onthouden van elke actie die de netheid, hygiëne en het uiterlijk van de camping zou kunnen beïnvloeden. Het is verboden om afvalwater op de grond of in de goten te gooien.

Caravanners moeten hun afvalwater legen in de daarvoor voorziene voorzieningen. Huishoudelijk afval en afval van welke aard dan ook moet worden afgezet bij de ingang van de camping in de speciale tri-selectieve ruimte.

Wassen is ten strengste verboden buiten de voor dit doel voorziene bakken. Verspreiding mag nooit worden gedaan van de bomen. Aanplant en bloemendecoraties moeten worden gerespecteerd. Kampeerders mogen geen spijkers in bomen planten, takken kappen en planten. Het is ook niet toegestaan om de locatie van een faciliteit af te bakenen met persoonlijke middelen, noch om de grond te graven. Elke degradatie begaan om vegetatie, hekken, land of camping faciliteiten zal de verantwoordelijkheid van de auteur.

De locatie die tijdens het verblijf werd gebruikt, moet worden gehandhaafd in de staat waarin de camper deze heeft gevonden bij het betreden van het terrein.

10 / BEVEILIGING

Vuur: Open vuur (hout, kolen, enz.) zijn ten strengste verboden. Een collectieve barbecue naast het terras van de bar is beschikbaar voor kampeerders in vrij gebruik en respect voor netheid. Elektrische kachels en barbecues op voeten moeten in goede staat worden gehouden en niet worden gebruikt in gevaarlijke omstandigheden. In geval van brand, onmiddellijk melden management. Brandblussers kunnen indien nodig worden gebruikt.

Vlucht: Het management is verantwoordelijk voor artikelen die op kantoor zijn gedeponeerd en heeft een algemene verplichting om de camping te controleren. De kampeerder behoudt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen installatie en moet de verantwoordelijke persoon melden. Camping gebruikers wordt geadviseerd om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om hun apparatuur op te slaan.

11 / GAMES

Geen gewelddadige, of lastig, games kunnen worden georganiseerd in de buurt van de faciliteiten. Kinderen moeten altijd onder toezicht van hun ouders staan.

12 / DODE GARAGE

Geen dode garages zijn toegestaan.

13 / SCHENDING VAN DE NATIONALE REGELGEVING

In het geval dat een camper het verblijf van andere gebruikers verstoort of niet voldoet aan de bepalingen van deze interne verordening, kan de beheerder hem bevelen de storing te staken. In het geval van een ernstige of herhaalde schending van de interne regelgeving, kan de manager het contract beëindigen. In het geval van een strafbaar feit, zal de manager in staat zijn om de politie te bellen.